Phantom 1

DJI Phantom 2 - GPS Modul 11- 22 V2, mit kompass Stecker

Artikelnummer: P2011

DJI Phantom 2 - Kompass

Artikelnummer: 3

DJI Phantom 2 / Phantom 1 - Fernsteuerung DJ6

Artikelnummer: 79